Innowacyjne rozwiązania biznesowe

Firma Lean-Soft sp. z o.o. działa na rynku  już ponad 5 lat i jest otwarta na różne inwestycje biznesowe realizowane wspólnie z naszymi klientami. Mogą to być zarówno inwestycje kapitałowe, jak również bez naszego zaangażowania kapitałowego.

To co wnosimy do Państwa inwestycji może obejmować:

  • doświadczenie i wiedzę w zakresie praktycznej imnplementacji Lean Manufacturing,
  • doświadczenie i wiedzę przy realizacji inwestycji wspartych środkami EU (połączenie IT oraz procesów technologicznych daje duży potencjał do innowacyjności),
  • doświadczenie i wiedzę w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (szczególnie istotne w obecnych czasach, kiedy cena energii stale rośnie),
  • doświadczenie i praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia rozwiązań informatycznych (projektowanych na potrzeby rozwiązań Przemysłu 4.0),
  • wsparcie kapitałowe (jako opcja).

Udziałowcy firmy Lean-Soft sp. z o.o. mają kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu różnej wielkości firmami. Połączenie wiedzy biznesowej z informatyczną pozwala nam na pełniejsze wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą każda inwestycja biznesowa,w szczególności wymagająca dużego potencjału innowacyjności.