Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie firmą oraz planowanie działalności biznesowej, w szczególności:

  • Lean-BP – informatyczne wsparcie planowania biznesu.
  • Lean-CAD – graficzne wsparcie zarządzania,
  • Lean-CRM – zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
  • Lean-MS – system komputerowy do zarządzania firmą (ERP).