Lean-CAD – graficzne wsparcie zarządzania.

Charakterystyka programu Lean-CAD

Oprogramowanie Lean-CAD powstało z myślą o stworzeniu narzędzia umożliwiającego usprawnienie pracy pracowników różnych działów w firmie, w szczególności chcących wprowadzać różne narzędzia ułatwiające pracę zgodnie z filozofią Lean Manufacturing. Podkład obrabianego obrazu może być wyświetlany w postaci siatki, punktów lub można go wyłączyć zupełnie (narzędzie to ułatwia rozmieszczanie elementów na rysunku).

Skrócony zakres funkcjonalny programu Lean-CAD

– nanoszenie znaczników wraz z opisami szczegółowymi na dokumentacji produkcyjnej, jakościowej i technologicznej (znaczniki są to punkty pomiarowe lub informacyjne nanoszone na rysunku w celu konieczności ich kontroli na różnych etapach procesu wewnętrznego lub w celu poinformowania o statusie dokumentu czy innych uwagach związanych z rysunkiem).

– wykonywanie schematów przedstawiających mapę procesów w firmie lub organizacji, które są podstawowymi dokumentami przedstawiającymi powiązania procesów wewnątrz firmy lub organizacji,

– wykonywanie schematów organizacyjnych przedstawiających zależności między komórkami organizacyjnymi występującymi w firmie,

– wykonywanie diagramów procesów obejmujących zarówno procesy technologiczne, jak również procesy systemów jakości, procesy kontrolne,

– przygotowanie schematów obejmujących mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping), będącego jednym z podstawowych narzędzi w analizie zgodności procesów z wymaganiami Lean Manufacturing,

– opracowanie layout-u biur i innych obiektów firmowych, które można zarówno edytować, jak również eksportować do innych formatów. Lay out przedstawia przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych obiektów w pomieszczeniu, budynku, czy hali produkcyjnej,

Oprogramowanie Lean-CAD umożliwia eksport dokumentów do następujących formatów: jpg, bmp, wmf, dxf (w tym przypadku następuje zespolenie wszystkich obiektów w pliku graficznym, bez możliwości ponownej ich edycji). Jednocześnie istnieje również możliwość zapisu dokumentu w formacie *.lcad i wtedy będziemy mogli edytować w programie Lean-CAD obiekty wcześniej w nim stworzone.

Aktualnie wraz z programem Lean-CAD klient otrzymuje kilkadziesiąt edytowalnych rysunków wzorcowych, które mogą zostać wykorzystane jako podstawa do tworzenia własnych schematów oraz diagramów.

Wymagania instalacji programu Lean-CAD:

Komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w Windows 2000/NT, XP, Vista, 7, 8, 10 (32 lub 64 bity).

Oprogramowanie może być zintegrowane z systemem Lean-QS.

Zapraszamy do kontaktu

Twoje imię

Twój email

Temat

Twoja wiadomość