Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie jakością w firmie handlowej, usługowej i produkcyjnej, w szczególności:

  • Lean-QS – system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.
  • Q-CAD – graficzne wsparcie kontroli jakości.