Lean-QS - system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

Charakterystyka systemu Lean-QS

System Lean-QS jest kompleksowym narzędziem informatycznym wspomagającym zarządzanie zarządzanie jakością zgodne z zasadami Lean Manufacturing w firmie.

 

System Lean-QS oferuje komputerowe narzędzia, które ułatwiają codzienną pracę, oszczedzają czas, pomagają w koordynacji i ciągłym doskonaleniu.

System Lean-QS rozwijany jest od 2006 roku i sprawdził się w w firmach z różnych branż: motoryzacja, przemysł przetwórczy, elektroniczny, energetyczny, maszynowy, przetwórstwo tworzyw sztucznych, branża higieniczna, usługi.

System Lean-QS umożliwia pracę w trybie sieciowym tzn. każdy użytkownik współtworzy i ma dostęp do wspólnych informacji. Użytkownicy mają dostęp do zdefiniowanych przez kierownictwo funkcji systemu.

Jakie obszary wspomaga system Lean-QS?

• Kwalifikacja i ocena dostawców

• Kontrola wejściowa,

• Reklamacje zakupowe,

• Statystyczna kontrola procesu SPC,

• Kontrola wyrobów wraz z SPC,

• Błędy w produkcji,

• Błędy w kontroli ostatecznej/ zatrzymania,

• Reklamacje klienta,

• Ocena zadowolenia klienta,

• Nadzór wyposażenia kontrolno-pomiarowego, MSA wartościowe i atrybutowe,

• Nadzór dokumentacji systemowej, klienckiej, produktowej,

• Wskaźniki (ocena procesów),

• Audity,

• Personel (wymagania, ocena, szkolenia),

• Zebrania i inne problemy,

• Harmonogramy i projekty,

• Analizy,

• Narzędzia jakości: Raport 8D, PDCA, Ishikawa, 5 Why, Pareto…

• Inne: Kaizen, 5S, BHP, Środowisko, PFMEA, Nadzór działań korygujących. Integracja z bazą danych systemu ERP.

Jakie główne korzyści oferuje system Lean-QS?

• szybki dostęp do pełnej informacji i analiz w dowolnym horyzoncie czasowym (około 800 raportów, zestawień i wykresów, eksporty danych do Excela),

• koordynacja i ścisły nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych.

• ułatwienie sterowania firmą przez cele oraz działania korygujące,

• zwiększenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością.

• redukcja kosztów personalnych, jakości oraz zarządzania.

• wsparcie procesu ciągłego doskonalenia w firmie.

• standaryzacja pracy.

• redukcja kosztów szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych.

• redukcja kosztów zużycia papierowych nośników informacji (zapis elektroniczny).

• ułatwienie i przyspieszenie wdrożenia systemów zarządzania jakością ISO/TS (szczególnie w nowej firmie).

• bezpieczeństwo danych.

Wybrane referencje:

Wymagania instalacji systemu Lean-QS:

Windows serwer lub Linux Serwer (zalecany Ubuntu),

• Stacje robocze Windows 2000/NT, XP, Vista, 7, 8, 10 (32 lub 64 bity),

• Sieć strukturalna Ethernet zalecane min. 100 Mbit/s lub WiFi 802.11n,

• Bazy danych: Firebird 2.5 lub Microsoft SQL Server 2008.

 

Lean-QS sprawdza się również w firmach wielooddziałowych, zlokalizowanych w znacznej odległości od siebie.

Zapraszamy do kontaktu

Twoje imię

Twój email

Temat

Twoja wiadomość