Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją, w szczególności:

  • Lean-MT – program wpierający zarządzanie produkcją warsztatową i utrzymaniem ruchu.